Меню
Контакти

Контакти:

​vrichane@abv.bg
vrichane@gmail.com

  • facebook-icon
  • instagram-icon
  • twitter-icon
  • youtube-icon
Стар сват и старосватица

УЧАСТНИЦИ в ритуалите

Стар сват и старосватица

„Старойкя“ или „стар сват“ се избира за всяка сватба и той е почти равен на кума по почит и уважение. Така, както се отива специално да се „вземе“ кума, така в някои краища „вземат“ и стария сват. Той най-често не е родственик на младоженеца, но винаги е по-възрастен и опитен човек. Неговата роля е много важна, защото без него може да се обърка редът на ритуалите и действията в сватбата.
 
В някои региони се смята, че той има най-важната ръководна роля – може да носи сватбеното знаме, сватовете го гледат и слушат какво ще каже, въобще може да се каже, че той „дирижира“ целия сватбен ред. Старият сват често е придружен от жена си, наричана „старойкулица“ или „старосватица“, а някъде те се наричат „побащим“ и „помайчима“. Във Врачанско тази роля се изпълнява от опитна възрастна жена, която ръководи сватбата – нарича се „ахчикя“.