Меню
Контакти

Контакти:

​vrichane@abv.bg
vrichane@gmail.com

  • facebook-icon
  • instagram-icon
  • twitter-icon
  • youtube-icon
9. Бръснене на младоженеца

Българската сватбена традиция

9. Бръснене на младоженеца

Едновременно с плетенето на невестата в ранната утрин на сватбения ден в дома на младоженеца се прави ритуалното му „бръснене“ или „бричене“. В миналото са бръснели момчето наистина (а не само символично), и тъй като хората са се женили много млади, възможно е било за него това да е първото бръснене в живота. Действието има и обреден характер като важен момент от подготвянето на момчето за женитбата. Водата за бръсненето се носи от девера и в някои региони като разиграване женихът два пъти я разлива, защото не я харесва – уж била мътна, имало в нея жаби и пр. Едва на третия път той приема водата и хвали девера, че е донесъл бистра вода от хубав извор.
 
Човекът, който бръсне младоженеца, може да е деверът, някое роднинско момче или „берберин“ (бръснар). Той задължително получава дар – бяла кърпа. В Пиринския края бръсненето се прави от кума („калтата“), като преди това кумата („калиманата“) измива жениха, избърсва го с бяла кърпа и я оставя на врата му. След това потапя три китки във вино, прави с тях кръст над главата му и го закичва на ухо. Чак след това започва ритуалното бръснене. Накрая младоженецът целува ръка на кумовете.
 
Когато го бръснат, момъкът седи под плодовито дърво, на дръвника, на стол на двора и др., често обърнат към изгрев слънце. В Кюстендилско той сяда пред сложена трапеза, на която вече са седнали кумът и старойкята.
 
Бръсненето винаги започва от дясната страна, защото в народните представи от посоките дясната е добрата, а лявата – лошата. Две моми държат бяла кърпа под брадата на младоженеца, за да падат в нея космите. В някои региони в тази кърпа всички присъстващи хвърлят пари – с тях се „плаща“ на човека, който бръсне, и на момичетата, които пеят. Много важно е къде ще бъдат изтърсени космите – под трендафил, под плодно дърво, в хамбар, под камък, на покрива, в реката и пр., Внимава се никой да не може да се докосва до тях, тъй като с тези косми може да се направи магия на младоженеца. Възможно е също кърпата да се прибере от свекървата, тя я предава на невестата, която я скрива дълбоко в сандъка си.
 
По време на целия ритуал по бръсненето се пеят песни, но също така свирят и инструменти. Интересно е, че музикантите постепенно засвирват все по-силно, и все по-бързи и игриви мелодии, което е знак за сватбарите, че скоро шествието ще тръгне от момковия дом.