Меню
Контакти

Контакти:

​vrichane@abv.bg
vrichane@gmail.com

  • facebook-icon
  • instagram-icon
  • twitter-icon
  • youtube-icon
Кум

УЧАСТНИЦИ в ритуалите

Кум

Народът казва: „Един кум на земята, един Бог на небето“, „Пред кум се вода не гази“ „Сватба без кум не може“ и това показва колко важен е кумът в сватбата. Той се нарича още „кръстник“, „калтата“, „нунко“, а кумата – „кръстница“, „кумица“, „калимана“, „нунка“ и др. Кумът играе ролята на „посредник“ между семействата на момчето и момичето и за негов покровител се смята Свети Йоан Кръстител.
 
В миналото кумството се е предавало по наследство – едното семейство са били кумове (кум и кума), другото – кумци (кумец и кумица). И така е било поколения наред. Днес тази традиция вече не се спазва и младите си избират за кумове други роднини или най-често близки приятели, с които кумството да ги свързва за цял живот.
 
Кумът има особено почетно място в традиционната сватба. Той трябва да приготви всичко за „прикриване“ на невестата, както и дрехите на младоженеца. В някои региони дори кумът е този, който прави и сватбеното знаме, другаде кумът е този, който бръсне младоженеца. В църквата също кумовете са особено важни – носят венците, сватбените свещи, хляба и меда. Те имат задължението да хвърлят жито, когато младите излизат от църквата. Първата наздравица на сватбената трапеза се вдига именно от кума, който благославя младите.
 
От момента, в който кумът се явява на сватбата, нищо не може да се върши без съгласието му. Като израз на уважение е ритуалното му „вземане“ и изпращане до дома му. За него момите правят специалното „кумово дръвце“ и му го „продават“. На трапезата също така всяко желание и прищявка на кума трябва да бъдат изпълнени.